درباره ما

شکل یک تصویر

00

تعداد مدرسه های عرفان

00

تعداد معلمان مجموعه مدارس

00

تعداد دانش آموزان مدارس تا کنون

00

سال های فعالیت مدارس عرفان

معایب و چالش های مدارس دولتی چیست؟

از جمله مشکلات موجود در مدارس دولتی می توان موارد ذیل را برشمرد:

1- وجود کلاس های با تراکم زیاد.
2- عدم بکارگیری وسایل و لوازم کمک آموزشی به دلایل زیاد از جمله کلاس های شلوغ، نبود بودجه کافی و ... .
3- عدم توجه به کارگاه و آزمایشگاه و ... .
4- خالی بودن فعالیت های ارزشی اعتقادی با برنامه به عنوان رفتارسازی در دانش آموزان.
5- عدم توجه به مشاوره و روانشناسی و خدمات مشابه به یکایک دانش آموزان.
6- عدم فعالیت های گروهی و کارهای دسته جمعی در فضای مدرسه و خارج از آن.
7- کم رنگ بودن فعالیت های بازدید و اردو.
8- عدم تلاش و انگیزه کافی اغلب معلمان در مدارس دولتی و عدم بکارگیری نیروی جوان، پرشور، باانگیزه، مسلط به امور کامپیوتر و تدریس در شبکه های مجازی و دارای تحصیلات عالی

پیش ثبت نام در مدرسه عرفان
About Us
About Us
About Us
About Us