سایر امکانات مدرسه

امکان ثبت نام کلاس های تقویتی

دانش آموزان سایر مدارس نیز می توانند در کلاس های تقویتی این آموزشگاه شرکت نمایند

ثبت نام همکاران

امکان ثبت نام همکاران محترم جهت تدریس در این آموزشگاه

بدینوسیله از افراد مستعد و با انگیزه دعوت می شود جهت تدریس در این آموزشگاه از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.

ثبت نام کنید
Shape Image
Shape Image
Shape Image
وبلاگ

آخرین مطالب وبلاگ

در این قسمت مطالب مفید آموزشی و تربیتی جهت مشاهده و استفاده عمومی دانش آموزان و والدین محترم قرار می گیرد